Betingelser

Generelle betingelser

Medlemsskab af InDesignCoach giver personlig adgang til fire årlige møder, inkl. herlig frokost og lette drikkevarer i hjertet af din by(1). Du får også fuld adgang til den til enhver tid udgivne digitalbog “Den digitale grundbog om Adobe InDesign CSxx”, hvor xx er det seneste versionsnummer i Creative Suite for InDesign. Dit medlemsskab inkluderer også personlig adgang til en online-database, der løbende udvides og udvikles. Du modtager ved alle møder et opfølgningsreferat, så du til stadighed er opdateret i netværket.

Personligt medlemsskab

Alle medlemsskaber er strengt personlige, herunder adgang til møder, netværk, databaser mv.

Flytter du fysisk adresse eller blot ønsker at være medlem af en anden gruppe, skal dette meddeles administratoren, der vil flytte medlemsskabet for dig uden omkostninger.

Hvis du ikke kan møde op på et af netværkets møder pga. sygdom, arbejde eller anden årsag, vil du modtage mødereferat pr. email. Du modtager ikke kompensation for møder du udebliver fra.

Medlemsskabet er personligt, og misbrug af online-databasen, kompendier, materialer o.lign. dokumentation medfører politianmeldelse og retsforfølgelse, med krav om bod samt bortvisning fra netværket uden varsel.

Grupper

Din InDesignCoach starter grupper op i de fire største byer i Danmark: København, Aarhus, Odense og Aalborg. Du bestemmer selv hvilke af grupperne du ønsker medlemsskab i. En gruppe består af maksimalt 12 deltagere, og det er et krav at der minimum er 6 tilmeldte i en gruppe før den oprettes.

Er tilfældet at der er mindre end 6 deltagere i en gruppe, vil de involverede  få tilbud om flytning til anden gruppe.

Er tilfældet at der er flere end 12 tilmeldte deltagere til en gruppe, vil en venteliste blive oprettet.

Alle gruppemedlemmer fordeles efter din InDesignCoach’s skøn uanset køn, alder og race. Vi har plads til alle – blot ikke amatører …

Betaling

Du kan indtræde i InDesignCoach-netværket når det passer dig, og betaler fra denne dato og ét år frem. Du har herefter lov at deltage i fire af hinanden efterfølgende møder, og får fuld adgang til netværket.

Betalingen er pt. kr. 8.950,- ekskl. moms pr. år. Der fremsendes elektronisk faktura, der skal betales før adgang til netværket kan ske.

Ekstra ydelser

Din InDesignCoach kan til enhver tid være dig behjælpelig, under forudsætning af, at du:

  • er medlem af netværket
  • allerede har forespurgt i netværket
  • har søgt i netværkets online database

Er disse kriterier opfyldt, vil din InDesignCoach yde bistand uden yderligere omkostninger for dig. Dette gælder emner inden for typografi, formater, skabeloner, automatiseringer(2) mv.

  • (1): Din by defineres værende enten København, Aarhus, Aalborg eller Odense.
  • (2): Gælder dog ikke hjælp til færdige løsninger, hjælp til færdiggørelse af scripts o.lign.